Inspeksjonsorgan type A

Inspeksjonsorgan type A vil si at vi er en uhavngig part når vi er ute på inspeksjon. Dette fører til at kunden kan stole på at våre inspeksjoner er rettmessig utført.

Uanhengighetskrav

Akontroll AS er et frittstående firma, som innen gass kun driver med inspeksjon, uten noen form for eierinteresser i andre selskaper innenfor samme bransje. I henhold til NS-EN ISO/IEC 17020 er vi akkreditert som et fullstendig uavhengig kontrollorgan også definert som «inspeksjonsorgan type A«. Dette vil si at vi er uavhengig av de berørte parter som fører til at vi kan gi en god og uavhengig vurdering under inspeksjon. Dette er en sikkerhet for kunden i den form at vi forholder oss til inspeksjonsobjektet slik det fremstår.