Inspeksjonsorgan type A

Inspeksjonsorgan type A vil si at vi er en uhavngig part når vi er ute på inspeksjon. Dette fører til at kunden kan stole på at våre inspeksjoner er rettmessig utført.

Les mer om det her.

HMS

Akontroll tar HMS på alvor. Vi tenker alltid på sikkerheten først når vi er ute på kontroll.

 

Les mer om det her.

Inspeksjonsorgan type A

For at kunden skal føle seg trygg på at arbeidet vi gjør blir utført på rettmessig og avtalt vis følger vi noen forskjellige beskrivende standarder og normer.

Les mer om det her.