Akontroll AS

Hvem er vi

Akontroll AS er et rådgivende ingeniørfirma som utfører tjenester innen bru og kai, avløpsrenseanlegg og gass. Vi holder til i Gjerstad i Aust Agder og utfører oppdrag over hele Norge. Når det gjelder våre ingeniørtjenester innen gass er det kun inspekjson vi utfører, dette er for å kunne opptre upartisk og uavhengig. Vi er akkreditert for å utføre inspeksjon av forbruksanlegg for gassformigbrensel, for anleggstype 1 og 2.
Trykk på knappen under for å lese mer om oss og vår firmafilosofi.

 

Tjenester vi tilbyr

Vi tilbyr tjenester innen områdene bru og kai, gass og avløpsrenseanlegg. Trykk inn på de forskjellige hovedområdene under for å kunne lese mer om de enkelte tjeneste innen hvert område.

Trenger du våre tjenester?

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i et tilbud eller om du har andre forespørsler.

Akkreditert kontroll

En akkreditert kontroll er en uavhengig tredjepartskontroll som er pålagt at blir utført på gassanlegg i næring, boligsameier og industri.
Det er du som eier av et gassanlegg som er ansvarlig for at dette blir gjennomført. Dette kommer frem av Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff § 9. Som rettningslinjer for våre akkrediterte inspeksjoner av gassanlegg benytter vi oss av DSBs "Temaveiledning om bruk av farlig stoff" og "Norsk Gassnorm". Har du behov for en akkreditert kontroll kan vi utføre dette. Les mer om dette under våre tjenester for gass.

Uavhengig inspeksjonsorgan

Akontroll AS er akkreditert som et inspeksjonsorgan type A, noe som vil si at vi er uavhengige av de berørte parter til inspeksjonsobjektet. Dette fører til at kunden kan stole på at våre inspeksjoner er rettmessig og upartisk utført. Som inspeksjonsorgan mener vi det er viktig med uavhengighet og at vi forholder oss til inspeksjonsobjektet slik det fremstår, uten tanke om at vi kan selge inn fler tjenester ved eventuelle avvik. Av denne grunn ser vi på det som en selvfølge å være akkreditert som inspeksjonsorgan type A, for å kunne utføre noen som helst typer inspeksjoner.

Bruklassevurdering

Det er mange kommunale bruer i Norge som ikke er oppgradert for Bk10/60t. Det er et ønske fra skognæringen at bruer og veier som er i forbindelse med tømmertransport blir oppgradert. Det er viktig å huske på at brua skal tåle de samme lastene som veien. En bruklassevurdering er å bestemme maksimalt tillatt trafikklast for en eksisterende bru. Har du en eller flere bruer som du trenger ny bruklassevurdering, utfører vi dette. Når vi utfører en bruklassifisering gjør vi dette i henhold til Statens Vegvesens håndbok "R412". Les mer om dette under våre tjenester for bru.
Akkreditert kontroll
ingeniørtjenester
ingeniørtjenester
ingeniørtjenester

Nyheter og annet aktuelt

Her vil vi holde dere oppdatert på aktuelle nyheter om oss og våre bransjer.

Prosjekt på Hadeland, - Søndre- og Nordre Land

Les om da vi var med på et stort prosjekt for registrering av bruer på Hadeland, Søndre- og Nordre Land.

Inspeksjon av bru på skogsbilvei

Les om da vi utførte inspeksjon for en skogeier i AT skog. Er du medlem i AT skog får du nå rabatt på brukontroll.