BRU OG KAI

Vi utfører enkel-, hoved- og spesialinspeksjon av bru og kai, samt bruklassevurdering.

BRU OG KAI

Vi utfører enkel-, hoved- og spesialinspeksjon av bru og kai, samt bruklassevurdering.

GASS

Vi utfører akkreditert ferdigkontroll og tilstandskontroll av gassanlegg type 1 og 2.

GASS

Vi utfører akkreditert ferdigkontroll og tilstandskontroll av gassanlegg type 1 og 2.

AVLØP

Vi utfører prosjektering av mindre avløps- renseanlegg og bistår med søknadsprosessen.

AVLØP

Vi utfører prosjektering av mindre avløps- renseanlegg og bistår med søknadsprosessen.

Hvem er vi?

Akontroll AS er et firma som utfører rådgivende ingeniørtjenester innen bru og kai, avløp og gass. Innen gass er det kun inspeksjon vi utfører. Vi består av to ingeniører, maskin og bygg, som også er sertifiserte gassteknikere. Vi har kontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og utfører oppdrag i hele Norge. På grunn av våre tre hovedfelt av tjenester har vi gode muligheter for å reise effektivt over hele landet, når vi skal ut i felt.

Vår filosofi

Akontroll AS har som hovedfokus å levere et hvert oppdrag etter samme høye kvalitetskrav. Som inspeksjonsorgan, innen gass og bru, og prosjekterende, innen avløp, er det da viktig med uavhengighet og upartiskhet. Som inspeksjonsorgan for gassanlegg er vi Akkreditert som inspeksjonsorgan type A, noe som vil si at vi er en uavhengig part når vi er ute på inspeksjon. Dette er noe vi også tar med oss når vi utfører våre andre tjenester, siden vi mener det er viktig å kunne opptre fullstendig upartisk innen alle våre tjenestefelt. For at dette skal opprettholdes er det viktig for oss at vi ikke har noen form for eierinteresser i andre selskaper innenfor samme bransje.

Nyheter og aktuelt