Hvem er vi

Akontroll AS er et firma som utfører rådgivende ingeniørtjenester innen bru og kai, avløp og gass. Innen gass er det kun inspeksjon vi utfører. Vi består av to ingeniører, maskin og bygg, som også er sertifiserte gassteknikere. Vi har kontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og utfører oppdrag i hele Norge. På grunn av våre tre hovedfelt av tjenester har vi gode muligheter for å reise effektivt over hele landet, når vi skal ut i felt.

Vår filosofi

Akontroll AS har som hovedfokus å levere et hvert oppdrag etter samme høye kvalitetskrav. Som inspeksjonsorgan, innen gass og bru, og prosjekterende, innen avløp, er det da viktig med uavhengighet og upartiskhet. Som inspeksjonsorgan for gassanlegg er vi Akkreditert som inspeksjonsorgan type A, noe som vil si at vi er en uavhengig part når vi er ute på inspeksjon. Dette er noe vi også tar med oss når vi utfører våre andre tjenester, siden vi mener det er viktig å kunne opptre fullstendig upartisk innen alle våre tjenestefelt. For at dette skal opprettholdes er det viktig for oss at vi ikke har noen form for eierinteresser i andre selskaper innenfor samme bransje.
Vår filosofi baserer seg som nevnt på å levere et produkt kunden vil være fornøyd med, men vi skal også levere en forutsigbar pris. Av den grunn vil vi, så langt det lar seg gjør, levere tilbud på våre tjenester med fastpris. Dette er så kunden vet hva som skal betales, så det ikke kommer noen overraskelser med ekstra timer og kjøregodtgjørelse. Dette er ryddig å forholde seg til for kunden og for oss.

Det er enklere å flytte på en liten og lett bil, enn et stort og tungt vogntog.

Vi er en liten organisasjon med kort responstid!

Det er mange fordeler med å være en liten organisasjon. Det fører til at det er kort vei fra kundekontakt til arbeidsplanlegging, noe som gir oss en kort responstid. Er det noe som haster, så vender vi på helen og får arbeidet gjort. Vi er løsningsorienterte og allsidige, og diskuterer gjerne en problemstilling flere ganger for å kartlegge flest mulige gunstige løsninger.