Kontroll av bru, kai og støttemur

Som standard for våre inspeksjoner av bru, kai og støttemur følger vi håndbøkene R610, V441 og N400. Vi benytter også andre håndbøker fra Statens Vegvesen om det skulle være nødvendig. Vi utfører hovedsaklig tre typer for kontroll, disse er nevnt og forklart under.

Enkelinspeksjon

Ved enkelinspeksjon kontrolleres den bærende konstruksjonen med hensyn til skader og/eller andre forhold som påvirker eller kan påvirke sikkerhet og funksjonalitet. Enkelinspeksjon skal utføres hvert år, med unntak av det året det uføres hovedinspeksjon.

Hovedinspeksjon

Ved hovedinspeksjon kontrolleres den bærende konstruksjonen med hensyn til skader og/eller andre forhold som påvirker eller kan påvirke sikkerhet og funksjonalitet. Inspeksjonen skal utfører av personell med relevant ingeniørutdannelse og god kunnskap om bruers bestandighet og statiske virkemåte for den brutypen som skal inspiseres. Hovedinspeksjon skal utføres: – Hvert 3. år for ferjekai med ferjekaibru. – Hvert 3. år for bevegelige bruer. – Hvert 5. år for øvrige bærende konstruksjoner.

Spesialinspeksjon

Spesialinspeksjon Ved store avvik fra standard kan det anbefales å utføre en spesialinspeksjon. En spesialinspeksjon er en nøye gjennomgang av hele brua, med de undersøkelser som må til for å kartlegge de avvik som er påvist. I rapporten skal det også være et forslag til utbedrelse av avviket.

*I avsnittene over blir det referert til Statens vegvesens «Håndbok R411 – Bruforvaltning riksveg».

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle